Bình minh

p align="center">

BÀI VIẾT  (63 bài)

Bài thu hoạch NQTW7

ĐẢNG BỘ ...................... CHI BỘ ………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........., ngày … tháng 07 năm 2018 BÀI THU HOẠCH Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng Họ và tên: …………………….. Chức vụ: Đảng viên – Giáo viên Chi bộ: Trường …….. Qua học tập các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bản thân đã nhận thức được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết như sau: 1. Những nội...

BÀI GIẢNG  (65 bài)

TƯ LIỆU  (113 bài)

GIÁO ÁN  (70 bài)

ĐỀ THI  (53 bài)

ẢNH GIAO LƯU  (63 bài)


HINH ẢNH  (67 bài)

THƠ  (6 bài)

Kế hoạch chỉ đạo dạy buổi thứ hai

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO LỚP 2 BUỔI /NGÀY A: ĐẶC ĐIỂM CHUNG: 1 : Những căn cứ để xây dưng kế hoạch - Thực hiện nghiêm túc chư­ơng trỡnh giỏo dục phổ thụng cấp Tiểu học ban hành kốm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT. - Căn cứ vào 7 nhiệm vụ trọng tâm của năm học, chú trọng vào việc đi sâu vào nề nếp, kỉ cương, nâng cao chất lượng đại trà. Tập trung chỉ đạo tốt chương...NHẠC GIÁO VIÊN  (3 bài)

Thành viên tích cực
No_avatar
Đỗ Văn Minh
Điểm số: 750
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 147
No_avatar
Trịnh Ngọc Cường
Điểm số: 114
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 96
Avatar
Lê Viết Phú
Điểm số: 84
No_avatar
Đang bị khóa
Điểm số: 75
Avatar
Huỳnh Minh Trọng
Điểm số: 75
Avatar
Đặng Ngọc Hùng
Điểm số: 72

Nhúng mã HTML