Bình minh

p align="center">
Gốc > Kế hoạch chỉ đạo >

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN Năm học: 2011-2012

P

PHÒNG GD &ĐT PHÚC THỌ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP THUẬN                Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
            ------------                                                 -------------------
      Số ... /THHT                                            Hiệp Thuận,  ngày 15 tháng 9 năm 2011
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN
Năm học: 2011-2012
 
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012cấp tiểu học và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012của sở GD& ĐT Hà Nội.
 - Căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
 - Căn cứ vào  hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012cấp tiểu học của phòng GD& ĐT ra ngày 29-8-2010. 
 - Căn cứ hướng dẫn số 298/SGD&ĐT-TH ngày 25/8/2008 về việc dạy Ngoại ngữ và Tin học của Sở Giáo dục và đào tạo.
 - Căn cứ vào công văn số 8719 của SGD&ĐT-TH về dạy môn Tiếng Anh trong các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, ra ngày 4 - 9 -2009.
  - Căn cứ  vào nghị quyết của Đảng uỷ về phát triển GD của xã Hiệp Thuận.
  - Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 của trường tiểu học Hiệp Thuận. 
       Kế hoạch thực hiện dạy học tự chọn năm học 2011-2012của nhà trường Tiểu học Hiệp Thuận được xây dựng như sau:
 I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG :
  1/ Thuận lợi:
    - Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của địa phương và hội phụ huynh.
    - Đội ngũ GV có trình độ 100% trên chuẩn, có năng lực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm. 
    - Học sinh ngoan, chăm học.
    - Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục ngày càng hoàn thiện.
    - Có đủ phòng học để dạy 2 buổi/ngày,8, 9 buổi/tuần.
 2/ Khó khăn:
    - Hệ thống phòng chức năng còn thiếu.
    - Phòng bộ môn thiếu.
    - Kinh tế địa phương gặp nhiều khó khăn, dân trí còn thấp. Nhiều gia đình không quan tâm đến việc học tập của con em mình.
II- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  DẠY HỌC TỰ CHỌN NĂM HỌC 2010-2011.
                                              A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Năm học 2011-2012được xác định là “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” là năm học diễn ra các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trường tiểu học Hiệp Thuận tập trung thực hiện những nhiệm vụ trong tâm sau:
        Tiếp tục triển khai cuộc vân động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động: “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD”, “ Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”và các cuộc vận động của ngành GD Hà Nội; xây dựng phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” triển khai giảng dạy chương trình GD nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh thủ đô. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
  Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng; đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh; Triển khai có hiệu quả chương trình dạy các môn tự chọn Tin học và Ngoại ngữ.
Nội dung thực hiện dạy học tự chọn của nhà trường trong năm học 2010-2011được xây dựng như sau:
                                          B. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG            
     1.Việc dạy môn Ngoại ngữ: Tổ chức cho 100% số HS lớp 3,4,5 học chương trình Tiếng Anh theo quy định và 50 HS lớp 1,2 học chương trình Tiếng Anh Phonics.
 2. Tin học : 100% số HS lớp 4,5 học chương trình tin học Quyển 2
- Giáo viên có trình độ trên chuẩn, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở và PGD tổ chức, dạy đảm bảo chất lượng, có phẩm chất tốt, nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn vững vàng, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định.
- Có đủ điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện dạy học tối thiểu như: sách giáo khoa, tranh ảnh, máy vi tính, đài cát sét,…..
- Có phòng dạy Tiếng Anh Phonics riêng được trang bị đầy đủ máy vi tính, màn và đèn chiếu, loa. Có phòng thực hành tin học với 18 máy.
C. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
I- Thực hiện kế hoạch giáo dục:
1/ Về hoạt động dạy học:
    - Dạy đủ môn và các môn tự chọn:
      - Việc dạy Ngoại ngữ và Tin học thực hiện theo hướng dẫn số 298/SGD&ĐT-TH ngày 25/8/2008 và công văn số 8719/SGD&ĐT-TH ngày 4/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
        2/ Chương trình:
      Thực hiện theo Quyết định số 50/QĐ-BGD-ĐT ngày 30/10/2003 về việc ban hành   
 Chương trình môn tiếng Anh ở cấp tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  3/ Sách giáo khoa:
    - Môn tiếng Anh:  Dạy Sách Let,s Leam Englíh của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tài liệu, phần mềm của chương trình Phonics.
    - Môn Tin học: Dạy theo Cùng học tin học quyển 2.
   4/ Thời lượng:
a- Môn Tiếng Anh
- Khối 3, 4, 5 dạy 2 tiết/ tuần vào buổi thứ 2, khối 1, 2 dạy 2 tiết/ tuần
 ( Dạy theo ca)
b- Môn Tin học:  2 tiết/ tuần vào buổi 2 ( Dạy lí thuyết ở phòng học, thực hành ở phòng máy)
      II- Chỉ tiêu và biện pháp thực hiện: 
          1.  Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên thực hiện đúng qui chế chuyên môn có hồ sơ chuyên môn tốt.
   - Thực hiện tốt các chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.
        - 90% học sinh được xếp loại đạt yêu cầu bộ môn Tiếng Anh, Tin học.
- Thi Ôlimpic tiếng Anh cấp huyện 5 em đạt giải, Phấn đấu : 02 em đạt giải cấp thành phố.
- Tham gia thi giải toán trên internet: 3 em đạt giải.
 2. Biện pháp:
a. Ban giám hiệu: 
  - Ban giám hiệu có kế hoạch chỉ đạo, đủ hồ sơ quản lý thực hiện kế hoạch chỉ đạo kịp thời và có  chất lượng.
 -  Có kế hoạch chỉ đạo hoạt động cụ thể theo tuần, tháng và sắp xếp thời khoá biểu hợp lý. 
Tăng cường thăm lớp dự giờ,  kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn để đánh giá động viên giáo viên và học sinh kịp thời.
- Xây dựng, tổ chức các chuyên đề, phân công CB-GV có trình độ về ngoại ngữ, tin học tư vấn, giúp đỡ. Phân công GV tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn của Sở và PGD.
- Tạo điều kiện về tinh thần, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu cho GV bộ môn.
   -  Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng GV – HS  thường xuyên, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế và thực chất và rút kinh nghiệm kịp thời
           -  Chỉ đạo tốt việc thực hiện đổi mới dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của HS, nâng cao chất lượng các bộ môn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các giờ lên lớp.
- Tổ chức các câu lạc bộ để thu hút các em vào các hoạt động thực hành, phát triển kĩ năng giao tiếp cho các em nhằm củng cố KT trên lớp bằng các hoạt động nhẹ nhàng mà hiệu quả.
    b. Giáo viên:
- Giáo viên lên lớp có giáo án. Giáo án soạn đầy đủ có chất lượng.
- 100% soạn giáo án mới theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo thực tế từng khối lớp. Dạy đủ và đúng chương trình, tuyệt đối không cắt xén, dạy dồn … thực hiện đúng Thời khóa biểu và kế hoạch giảng dạy .
- Thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt chuyên môn của tổ nhóm. Có đầy đủ hồ sơ chuyên môn của tổ, nhóm và cá nhân. Ghi chép thường xuyên và có chất lượng, quan tâm ghi chép đầy đủ các nội dung sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá bộ môn theo quy định. Cải tiến việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Tổ chức tốt các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn và các chuyên đề bộ môn từ cấp Trường - Huyện - Thành phố.
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị và ĐDDH trong các giờ lên lớp. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng phục vụ giảng dạy.
- Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
           c. Học sinh:
             - Có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
             - Có ý thức giữ gìn, bảo vệ máy móc, trang thiết bị giáo dục.
       3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
  - Tiếp tục đổi mới nhận thức về nhận xét và đánh giá phù hợp với lứa tuổi học sinh.
  - Thực hiện theo thông tư 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/9/2009 của Bộ GD&ĐT về việc đánh giá xếp loại học sịnh tiểu học. Kiểm tra định kì 2lần/ năm, đánh giá bằng điểm số, kết hợp nhận xét động viên khuyến khích học sinh học tập tốt.
                                  D.KẾ  HOẠCH TỪNG THÁNG
Tháng 9:
* TIẾNG ANH PHONICS
- Xây dựng kế hoạch, phân công GV, xây dựng Thời khoá biểu bộ môn.
- Họp PHHS đầu năm.Tổ chức tuyên truyền tới từng phhụ huynh về việc đưa chương trình Tiếng Anh Phonics vào dạy ở khối lớp 1,2.
- - Tổ chức cho phụ huynh đăng kí cho con học chương trình Phonics. Tổ chức 2 lớp học, mỗi lớp khoảng 30 em.
- Kí hợp đồng với trung tâm Phonnics, cử GV tham gia tập huấn tại trung tâm theo kế hoạch của PGD.
- Tổ chức dạy thử 10 tiết Tiếng Anh Phonnics cho khối lớp 1,2.
* MÔN TIN HỌC
- Sửa chữa bàn ghế , máy vi tính, kê dọn, sắp xếp phòng học.
- Phát hành SGK cho HS.
- HS học nội quy, quy chế phòng máy
- Tổ chức dạy chính thức
Tháng 10
- Tổ chức chuyên đề
- Kiểm tra hồ sơ đầu năm
- Dự giờ, thăm lớp
Tháng 11:
- Tổ chức cho HS đăng kí và thi giải toán internet cấp trường
- Lựa chọn đội tuyển và tổ chức bồi duỡng đội tuyển dự thi cấp huyện
- Kiểm tra bài chất lượng đầu tiên.
Tháng 12:
- Thanh tra GV  dạy Anh văn
Kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình.
Kiểm tra bài chất lượng lần 2 ( cả lí thuyết  và thực hành)
Tháng 1,2
     - Kiểm tra chất lượng đội tuyển Olympic T.A và đội tuyển giải toán internet chuẩn bị dự thi cấp huyện.
-  Thanh tra toàn diện GV dạy tin học.
- Tiếp tục chương trình học kì II
Tháng 3:
- Kiểm tra chất lượng lần 3.
- Thi Giải toán và Olympic Tiếng Anh cấp trường.
Tháng 4:
- Tiếp tục thực hiện chương trình.
- Tiêp tục bồi dường đội tuyển.
- Thi Olympic và thi giải toán trên mạng cấp huyện.
Tháng 5: 
- Kết thúc chương trình năm học.
- Kiểm tra chất lượng cuối năm.
Trên đây là kế hoạch hoạt động dạy học tự chọn của trường tiểu học Hiệp Thuận.Đề nghị các ĐC nghiêm túc thực hiện.
                                                                            Hiệp Thuận, ngày 15 tháng 9 năm 2010
                                                                       P. Hiệu trưởng
 
 
 
 
                                                                    
                                                                  Nguyễn Thị Chung
 

 

 

                                                                    

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Chung @ 23:21 02/10/2012
Số lượt xem: 3006
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Chung, Huỳnh Được)
Avatar

20/10 chúc Bạn Như vầng dương tỏa ánh hồng ban mai !
Dạy học: 
https://www.youtube.com/watch?v=prvGAlb2Pq4&list=UU6B7Rx7Ling39i5tJeUHpEw

Avatar

Cảm ơn anh Huỳnh Được nhiều!

 

Avatar

Thăm cô, chúc cô ngày nghỉ nhiều niêm vui.

Avatar

Cảm ơn bạn Mùi nhé! Chúc bạn luôn vui vẻ

 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML